måndag 3 oktober 2011

Bygget dag 6 - Grävning

Efter ett snabbt ihopkallat byggmöte i morse (på grund av det nyfunna berget) förtsatte grävningen idag. Av det som var en källartrappa återstår ingeting, mer än bottenplattan.
I övrigt kan man skönja konturerna av tillbyggnaden i hålet i backen.
Och så här ser det ut uppifrån vår fina trappa.
Inga kommentarer: