måndag 24 oktober 2011

Bygget dag 21 - Plattan är gjuten

Två månader till julafton är plattan gjuten. En milstolpe i projektet!


Inga kommentarer: